Viņi apklusa.
Viņi vairs nerunā.
Viņiem ir miers.
Viņiem sirdis ir izbeigušas sisties.

Pienāks brīdis, kad mēs arī apklusīsim.
bet kāds klusums, tas mums katram būs?
Jo daži klusumu nemaz nevar izturēt …

kapi

Advertisements