Cikvēki ir ļoti daudz un dažādi.friendship_7

Pēdējā laikā mani iepriecinā kāds konkrēts cilvēks…un īsti vēl nevar saprast, vai viņš tāds ir? Gan jau laiks un kontaktēšanās rādīs.

Pavisam pretstats, ko biju pieredzējusi pēdējā laikā ar kādiem citiem konkrētiem cilvēkiem, kuri tikai runā skaisti, kā būtu jābūt, nevis parāda.

Un..

..tas ir tik feini. Jautāt un saņemt atbildi. Var runāt un rakstīt par visu, ko domā, kas ienāk prātā. Teikt, ko jauku un dzirdēt, ko jauku pretī. Neliekuļot, netēlot, bet vienkārši būt, nepataisot sevi nedz labāku nedz sliktāku. Klausīties otrā. Izteikt savu viedokli. Saņemt apsveikumus attiecīgajās dienās. Izbaudīt to laiku kopā, kas ir dots. … priecīgi ir saņemt cilvēcīgu attieksmi, tad kad to gaida un negaida.

Vienkārši tāpatās.

Dzīve kļūst priecīgāka šajā pasaulē.

Advertisements