kaut kāds ritīgi, ritīgs pārmaiņu laiks. ir sācies kaut kas jauns. cilvēkam ik pa laikam vajadzīgas pārmaiņas. reizēm mazas un reizēm lielas.   dažkārt, lai būtu jaunais ir smagi smagi jāstrādā. bet beigās par padarīto ir prieks. un nevar zināt kāds būs tas jaunais?

tāpat kā gadalaiki mainās… kā dienas un kā naktis! cik skaisti šī pasaule iekārtota, jo tā mainās. un galvenais mums jāmainās līdzi(bet tikai uz labo pusi).

Advertisements